سلام و عرض ادب

احتراما باستحضار می‌رساند :
تعدادی از هموطنان خدمتگزار و بی ادعای شما ایرانیان هوشمند عزیز و گرامی در سرتاسر جهان هستیم که باور داریم و معتقدیم انتقال دانش بی چشمداشت به همنوعان عزیزمان به ویژه شما بزرگواران در نهایت منجر به تولید انرژی مثبت خالصانه و استمرار شادی و آرامش عمیق قلبی و متعاقب آن ایجاد منافع حقیقی برد-برد و رضایتمندی بانشاط برای همه ما خواهد شد لذا تصور کردیم شاید چنانچه موفق شویم تجربیات سی ساله خود در زمینه املاک و همچنین ابعاد مختلف مربوطه از قبیل ثبتی، حقوقی، مهندسی و شهرداری توأم با اطلاعات روز آن را به عنوان یک مشاور دلسوز درستکار و راستگو محضر شریف شما اساتید ارجمند و معظم تقدیم نماییم ممکن است در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری های ملکی شما سروران عالیمقام مفید واقع شده و بتوانیم اگر علاقمند شدید و تمایل پیدا کردید پس از مشاوره تلفنی به افتخار نمایندگی شما جهت انجام دستورات و اوامرتان نایل گردیم.

ارادتمندیم و پاسخگو در هر لحظه